دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول سامانه ثبت نام

استعدادهای درخشان

کسب %15 (3 نفر از 12 نفر) قبولی مدرسه تیزهوشان در سال تحصیلی 96-95