دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره اول سامانه ثبت نام

مدیریت دبستان

سرکار خانم مژگان حسینی یزدی با مدرک کارشناسی ادبیات فارسی از نیروهای رسمی آموزش و پرورش با 23 سال سابقه کار در بخش های تدریس، معاونت آموزشی، معاونت فناوری و ....، مدیریت این آموزشگاه را از ابتدا تا کنون عهده دار بوده اند.